Kategorisi | Türkiyeden

Ücretli Öğretmenler ek ders ücretleri için mücadele ediyor!

Özel eğitime muhtaç öğrencilerin (zihinsel engelli ve otistik) eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda (okullarda) görevli, kadrolu ve 4/B’li zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görevlerinin zorluğundan kaynaklı olarak ek ders ücretini (yıpranma payı) % 25 fazla almaktadırlar.

Fakat aynı okullarda ve koşullarda ek ders karşılığı görev yapan ücretli öğretmenler ise ek ders ücretlerinin % 25 fazlasını alamamaktadırlar.

Bunun nedeni ise, Maliye Bakanlığı’nın 01/05/2008 tarih ve 5724 sayılı yazısı ile ‘Öğretmen yetersizliği nedeniyle özel eğitim okullarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere ödenecek ek ders ücretlerinin % 25 fazlasıyla ödenemeyeceği’ yönündeki yazısıydı. Bu yazı sonrasında herhangi bir ek ödeme yapılmayarak, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinin % 25 fazlası kesildi. Bunun üzerine yaklaşık iki yıldır ek ders karşılığı görev yapan ücretli öğretmenler bu haklarından mahrum bırakıldılar.

Maliye Bakanlığı’nın bu yazısıyla her fırsatta emekçilerin haklarına göz diken hükümet, bu sefer de ek ders karşılığı görev yapan ücretli öğretmenlere ödenen ek ders fazlasına (yıpranma payına) göz dikerek ücretli öğretmenlerin haklarını gasp eden bir düzenleme getirmiş oldu. Oysa ki, “657 sayılı Yasanın 176. maddesinde özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlere ek ders ücretinin % 25 fazla ödeneceği” şeklindeki hüküm yasada açık bir şekilde yer almaktadır. Bu yasaya göre kadrolu, 4/B’li, ücretli öğretmen ayrımı yapılmamalıdır. Buna rağmen ücretli öğretmenlerin hakkı gasp edilmiştir.

Bu hak gaspıyla ilgili olarak, Küçük Çekmece ilçesinde otistik çocukların eğitim gördüğü okulda çalışan ek ders karşılığı görev yapan ücretli öğretmen Taki Kurt. hakkını almak için harekete geçti.

Ücretli öğretmen Taki Kurt, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne bununla ilgili dava açtı ve davayı kazandı. Mahkeme ek ders ücretinin % 25 fazla ödenmesiyle ilgili kanun maddesinde ücretli kadrolu ayrımı olmadığına, özel eğitime muhtaç çocuklarla çalışan ücretli öğretmenlerin de ek derslerini % 25 fazlasıyla almasına karar verdi. Mahkeme olumlu sonuçlandı; fakat dava temyizde olduğu için ücretli öğretmen henüz ücretini alamadı ve temyiz sonucunu bekliyor.

Ücretli öğretmen Taki Kurt’un davası şu şekilde sonuçlandı;

657 sayılı Yasanın 176. maddesinde özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlere ek ders ücretinin % 25 fazla ödeneceği hükmü açık olup, kanun hükmünde kadrolu olarak çalışan öğretmen ile ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmen arasında ayrım da yapılmamaktadır. Buna göre de, davacının özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumda görev yaptığı sabit olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda 01.01.2010 tarihinden itibaren davacıya eksik ödenen ek ders ücretinin idareye başvurduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmekte’… olduğu şeklinde oy birliğiyle karara varılmıştır.

Taki Kurt’un açtığı dava, aynı statüde görev yapan diğer ücretli öğretmenleri de harekete geçirdi. Kadrolu-ücretli ayrımı yapılmaksızın, bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ücretlerinin % 25 fazlasını (yıpranma payı) almaları yönünde Eğitim-Sen İstanbul 3 nolu Şube’ninde desteği ile ücretli öğretmenler çalışma başlattılar.

Öncelikli olarak İstanbul Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinde (OÇEM), daha sonra ise Selahattin Korkmaz İş Eğitim Uygulama Okulunda ek ders karşılığı çalışan ücretli öğretmenler tarafından bu hak arayışı başlatıldı ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ek ders ücretlerinin % 25 fazlasıyla ödenmesi için öğretmenler dilekçe vermek istediler. Fakat Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dilekçeleri kabul etmek istemedi. Hatta ücretli öğretmenlerin böyle bir haklarının olmadığı ve daha da ileri giderlerse sözleşmelerinin feshedilip görevden alınabileceklerini dahi söylediler.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu tutumu karşısında Eğitim-Sen İstanbul 3 nolu Şube öğretmenlerin dilekçelerinin kabul edilmesi için Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmelere başladı. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ek ders karşılığı görev yapan ücretli öğretmenlerin dilekçelerini kabul edeceğini belirtti.

Ücretli öğretmenlerin bireysel açacağı dava sadece bireysel çözümleri getireceğinden ve sorunun tüm Türkiye genelinde olduğundan ötürü Eğitim-Sen tarafından ek ders karşılığı görev yapan bütün ücretli öğretmenlerin % 25 ek ders fazlasını (yıpranma payını) alması için merkezi bir düzeyde dava açılması için harekete geçildi.

Yaşadığımız sistem bizlere güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmayı dayatıyor. Eğitim sisteminde dahi 600-700 TL maaşla çalışan, sözleşmesi görev yaptığı amirinin inisiyatifinde olan bir çalışma biçimini dayatıyor. Bu durum eğitim emekçilerini kadrolu, 4/B’li, (ücretli öğretmen) gibi çeşitli statülere ayırıyor, elde ettiğimiz kazanımlarımızı da elimizden almaya çalışıyor. En ufak bir hak arayışı dahi birilerini rahatsız ediyor.

Hükümetin bu haksız uygulamadan ve hak gasplarından vazgeçmesini, ek ders karşılığı görev yapan ücretli öğretmenlerin hakkını gasp eden bu düzenlemenin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.

‘Eşit işe eşit ücret’ talebimizi yükselterek bununla ilgili yasal düzenlemelerin getirilmesi elzemdir diyoruz ve emekçilerin kazanılmış haklarına göz diken hükümeti kınıyoruz…

Arkadaşına gönder Arkadaşına gönder

İşten çıkartılan THY emekçileri geri alınsın

Eski Yazılar