İşçi ve emekçi halkımıza yaptığı saldırılarda sınır tanımayan AKP, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa tasarısını büyük bir utanmazlıkla reform diye gösterip çıkartacak.

Bu yasayı çıkartanlar daha 1999 yılında, prim ödeme gün sayısı en fazla 5000 gün olsun diye önerge vermişlerdi. Başta Abdullah Gül olmak birçok AKP önde geleninin imzaladığı önergenin üzerinden ancak birkaç yıl geçtikten sonra ne oldu da böyle bir yasa çıkartmaya çalışıyorlar. Önce nelerin değiştiğinin hesabını vermeliler. Ne oldu da dün halk düşmanı diye nitelediğiniz, yüz binlerce işçi ve emekçinin Mezarda Emeklilik Yasasını mumla aratan yeni bir tasarı hazırlıyorsunuz. Bunun ABD’ye, AB’ye ve İMF’ye kölece bağımlılıklarının dışında bir açıklaması yok.

Emeklilik hakkımızı elimizden alan, Türkiye işçi sınıfının uğruna ağır bedeller ödeyerek elde ettiği yüz yıllık kazanımlarına göz diken, parasız sağlık hakkımızı yok eden bu yasayı imzalayanları affetmeyeceğiz.

Onlar bizi sokağa atmadan bizim sokakları onlara dar edebilmemiz için haydi eylemlere.

Tüm üyelerimizi bulundukları bölgelerde her türden eylem kararına katılmaya çağırıyoruz. Türk-iş’in, DİSK’in ve Emek Platformunun diğer üyelerinin düzenleyeceği her eylemin katılımcısı, örgütleyicisi ve aktif koşturanı olalım.

Haydi, hep birlikte yasayı çöpe atalım.

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!
İŞÇİLERİN BİRLİĞİ SERMAYEYİ YENECEK!
İŞ, EKMEK YOKSA BARIŞ DA YOK!

Birlik Dayanışma Hareketi