Sosyal-İş Sendikası uzun süredir sendikaların yetkilerinin verilmemesine neden olan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı üzerine bir rapor hazırladı. “Türkiye’de Sendikal Örgütlenme: Mevcut Yasalar, İhtiyaçlar ve Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme” başlığını taşıyan rapor, Sosyal-İş Genel Merkezinde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Beş bölümden oluşan raporun ana başlıkları şu şekilde;

A) 1980’den günümüze türkiye’de sendikal haklar ve örgütlenme
B) 2821 ve 2822 sayılı yasalar ve etkileri
C) Nasıl bir mevzuata ihtiyaç var?
D) Toplu iş ilişkileri kanunu’na ilişkin değerlendirme
E) Sonuç

Raporun tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Sendikal Örgütlenme: Mevcut Yasalar, İhtiyaçlar ve Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme