TMMOB TEKEL İşçileriyle dayanışmak için 4 Şubat’ta alanlarda!

Tekel işçilerinin mücadelesine en başından itibaren destek veren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 4 Şubat’taki eylemlere de destek verecek. TMMOB, 4 Şubat 2010 Perşembe günü tüm illerde KESK, DİSK, TTB ve diğer emek-demokrasi güçleriyle birlikte alanlarda olacak ve yerel birimlerin belirleyeceği yer ve saatte kitlesel basın açıklamaları yapılacak.