Hava-İş (Türkiye Sivil Havacılık Sendikası), üyelerine yönelik baskıyı protesto etmek için 17 Ağustos 2006’da, bu tarihten sonra herhangi bir gün pilot ve kabin görevlilerinin “kendilerini uçuşa elverişli hissetmeme” haklarını kullanacağını açıklamıştı. Sendika yapılacak eylemin nedenini; “kural ihlallerinin ısrarla devam ettirilmesi. Mesleğimizin önemi ve üretim içindeki rolümüzün küçümsenmesi. Limitlerde uçuş planlanarak biriken yorgunlukla uçuş emniyetinin riske atılması” olarak açıklamıştı.

Sendika ile THY yönetimi arasında gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşma sağlandı. Hava-İş daha sonra konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bu bağlamda sendika temel taleplerinin kabul edildiğini ilan etti.

Aşağıda yapılan açıklanın tam metnini yayınlıyoruz.

Uçucu ekipler birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha kanıtladı.

Sendikamızın 16-17 ve 18 Ağustos tarihlerinde gazetelere verdiği ilanla belirttiği;

“17 AĞUSTOS 2006 TARİHİNDEN SONRAKİ HERHANGİ BİR GÜN, İHLALLERİN YÜKLEDİĞİ HUKUKİ SORUMLULUK VE YOL AÇTIĞI YORGUNLUK, DOLAYISIYLA, UÇUŞ EMNİYETİNİ KORUMAK YÖNÜNDEN, 1 GÜN KENDİLERİNİ UÇUŞA ELVERİŞLİ HİSSETMEME HAKLARINI KULLANACAKLARDIR” şeklindeki kararı;

19/08/2006 tarihinde THY Yönetimi ve Sendikamız yetkilileri ile yapılan görüşmede sorunların temel yaklaşımlardan değil, uygulama eksiklerinden kaynaklandığı bu uygulama eksikliklerinin de ortadan kaldırılacağının dün akşam personele yazılı olarak duyurulması üzerine ortadan kalkmıştır.

THY’de bu konuda bu tarihten itibaren ilanımızda belirttiğimiz herhangi bir uygulama söz konusu olmayacaktır. Uçucu ekiplerimizin bu konuda gösterdiği duyarlı tepki ve dayanışma örnek bir tutum olarak kamuoyunca önemli bir yankı yaratmıştır. THY’de çalışan uçucu ekiplerin bu konudaki duyarlılığına ve kamuoyu desteğine HAVA-İŞ sendikası olarak teşekkür ediyoruz.

Hava-İş sendikası uçuş güvenliği ve yorgunluk arasında bilimsel bir ilişki olduğunu bu nedenle uçucu ekiplerin uçuş görev süre ve dinlenme sürelerine uluslararası standartlar ve bilimsel kriterler gözetilerek sınırlamalar getirilmesi talebinden hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Açık söylüyoruz SHT 6A-50 Talimatını hazırlayan bu bilimsellikten uzak anlayışla mücadelemiz devam edecektir.

Ülkemizdeki bu konudaki eksik düzenlemeler sadece THY havayolu işletmesinin eksikliği anlamında algılanmamalıdır. SHGM’ce halen yürürlükte tutulan ve uçuş görev süre ve dinlenme süreleri olarak büyük eksikliği olduğunu düşündüğümüz SHT 6A-50 Talimatı tüm havayollarınca kullanılmaktadır.

Hava-İş sendikası THY toplu iş sözleşmesi kapsamında bu Talimatın bazı maddeleri konusunda önemli iyileştirmeleri işverenle birlikte düzenleyebilmiştir. Ancak sendikanın ve toplu-iş sözleşmesinin adının bile yasaklandığı diğer havayolu işletmelerindeki bu konularda neler olduğu da kamuoyunca sorgulanmalıdır.

Yineliyoruz uçuş emniyeti bir tüketici hakkıdır. Tüm uçak yolcuları bu konuda sorgulayıcı olmalı ve ülkemizde temel sivil havacılık standartların yerleştirilmesi konusunda “yorgunluğun, yani uçucu ekiplerin uçuş görev süre ve dinlenme süreleri sınırlamalarının önemini” kavramalıdır.

Tüm Kamuoyumuza duyarlıkları için teşekkür eder saygılar sunarız.”