Grev yasağına ve işten atmalara karşı mücadeleye başlayan Hava-İş Sendikası’yla sınıf dayanışması giderek büyüyor. Grev yasağına ve işten atmalara karşı mücadele eden hava yolu işçilerine bir destek de KESK Şubeler Platformu’ndan geldi. 02.06.2012 ‘de KESK Platformu hava yolu işçilerine Atatürk Hava Limanı’nda destek ziyaretinde bulundu.KESK’liler Devlet Hava Meydanları İşletmesi önünde buluşarak, direnişteki işçilerin bulunduğu Dış Hatlar Terminali önüne doğru yürüdü. “THY emekçileri yalnız değildir!” pankartı ve KESK’in flamalarını taşıyan KESK’liler , hava yolu İşçilerini “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı ile selamladılar. Burada KESK Başkanı Lami Özgen ve Hava İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin, BTS Genel Başkanı Yavuz Demirkol, TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk birlikte mücadele etmenin öneminini vurgulayan konuşmalar yaptılar.

Hava-İş Başkanı Ayçin, sürdürdükleri mücadele hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. Ayçin, hava işkolunda grev yasağının “Korsan Yasa” denen yasa tasarısı içerisinde, çalışma yaşamıyla hiçbir ilgisi olmayan bir paket içerisinde gündeme getirildiğini belirtti.

Grev yasağı mücadeleyi engellemek içindir
Ayrıca Ayçin grev yasağı yasasının içerik, usul ve yöntem yönünden doğru olmadığını, gelişmekte olan devrimci demokratik sınıf hareketine hazırlık için yapıldığını vurguladı. Ayçin konuşmasında 305 kişinin çıkarılmasının yasal hiçbir dayanağı olmadığını söyleyerek işçilerin imzası olmadan işlerine son verilemeyeceğini hatırlattı. Türk Hava Yolları’nın 29 Mayıs’ta yapılan grevde 2 milyon dolar zarara uğradığını belirten Ayçin, hükümete seslenerek, “AKP yandaş ve şirketlerinin 10-15 kişilik uçuşlarından ne kadar zarar edildiği söylenmiyor” dedi.

Mücadeleye devam
Ayçin, sendikasızlaştırma saldırısı anlamına gelen grev yasasına ve işten atmalara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerine vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı.

Ayçin’den sonra sözü KESK Genel Başkanı Lami Özgen aldı. Özgen, Hava- İş Sendikasının verdiği mücadelenin haklı ve meşru olduğunu, AKP hükümetinin ise hukuk dışı davrandığını vurguladı.

Anamızın sütü kadar hak ve aktır
Özgen, AKP söz konusu emekçilerin ve ezilen halkların hakları olunca 12 Eylül yasalarına sarılarak, hakları gasp ettiğini kaydetti. AKP’nin, grevli toplu sözleşme hakkını gasp ederek büyük bir hukuksuzluğa imza attığını belirti. Özgen, “Hava-İş üyeleri olarak verilen mücadele haklı ve meşrudur. Bu mücadele anamızın sütü kadar hak ve aktır” dedi.

Birleşik emek mücadelesi şart
Özgen, tüm konfederasyonlara, emek ve meslek örgütlerine, siyasi partilere Hava-İş Sendikası’na destek olmaya çağırdı. Özgen, “Birleşik emek mücadelesi çerçevesinde hükümetin tüm anti-demokratik uygulamalarına karşı durmak, işten atılan arkadaşlarımızın geri alınmasını sağlamak boynumuzun borcudur.” dedi.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin, konuşmalarının ardından hava yolu işçileri, “Hava-İş işçisi yalnız değildir”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Emekçinin düşmanı AKP istifa”, “İşçi memur el ele genel greve” sloganlarını yükseltti.

Ziyaret, BTS Genel Başkanı Yavuz Demirkol’un konuşması ile devam etti. Demirkol; Hava yolu işçilerinin mücadelesinin mutlaka zaferle sonuçlanması gerektiğini ve yenilgi ile sonuçlandığı durumda ise kıdem tazminatı başta olmak üzere çok sayıda hakkın gasp edileceğine dikkat çekti.

Son olarak TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk de bir konuşma yaptı. Öztürk; AKP’nin sendikaları yandaş örgütler haline çevirmek istediğini belirterek, yandaş olmadığı ve mücadele ettiği için Hava-İş’in bilinçli olarak seçildiğini kaydetti.

Eyleme Sendikal Güç Birliği Platformu, Deri-İş yöneticileri de katıldı. Ardından Hakan Yeşilyurt Hava-İş üyelerinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, Çav Bella marşını işçilerle birlikte seslendirdi. Ziyaretçilerin yanlarında getirdikleri karanfillerin hava yolu işçilerine verilmesinin ardından halaylar çekilerek ziyaret bitirildi.