KESK Şubeler Platformu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa karşı alanlardaydıKESK üyeleri 2 Nisan 2012’de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan 4688 sayılı yasadaki değişikliği protesto etmek için alanlarda, sokaklardaydı. Kamu emekçileri grev hakkı içermeyen 4688 sayılı yasaya karşı tepkilerini dile getirmek için İstanbul’da da 2 Nisan 2012’de saat 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi.

Sahte sendika yasası geri çekilsin”, “Grevsiz toplusözleşme, toplusözleşmesiz sendika olmaz”pankartlarının arkasında toplanan kitle buradan Taksim Tramvay Durağına doğru yürüyüşe geçti. Kamu emekçileri yürüyüş boyunca, “Grevsiz toplusözleşme, toplusözleşmesiz sendika olmaz!” , “Sahte sendika yasası geri çekilsin!”, “Toplusözleşme hakkımız, grev silahımız!”, “Sahte sendika yasasına hayır!”, “Copunuz gazınız vız gelir bize vız!”, “Devlet güdümlü sendikaya hayır!”, “Toplu sözleşme hakkımız grev silahımız!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, sloganlarını atarak tepkilerini alanlarda sokaklarda haykırdılar. Ayrıca kamu emekçileri 4+4+4’e karşı 2 gün boyunca Ankara’daki direniş karşısında devletin ve polisin saldırısını ajitasyon ve sloganlarla teşhir ettiler.

Tramvay Durağı’na gelindiğinde kamu emekçileri, burada bir süre oturma eylemi ile protestolarına devam etti. Kamu emekçileri daha sonra burada bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını, KESK Şubeler Platformu adına Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Tosu okudu. Tosu, basın açıklamasında AKP hükümetinin toplumun değil, kendi siyasi çıkarları için vahşet boyutunda şiddet uygulayarak yasa çıkardığını, yıllardır ilk kez yeni yıl zamlarını alamadıklarını, yasaların hazırlanmasında emekçilerin taleplerinin yok sayıldığına değindi.

4688 sayılı yasa tasarısının tamamen yasakçı bir mantıkla hazırlandığını, AİHM kararları, uluslarası anlaşmalar ve evrensel normların hiçe sayıldığına da vurgu yapan Tosu şunları söyledi: Toplu sözleşmede imza yetkisi tek başına yandaş sendikanın başkanına verilmiştir. Meclisten geçirilmeye çalışılan bu tasarıyla getirilmeye çalışılan toplu sözleşme düzeninin dünyanın hiçbir yerinde örneği yoktur.” Talepleri için aylardır mücadele ettiklerine vurgu yapan Tosu, AKP hükümetini şu sözlerle uyardı: “Meclis çoğunluğunuza güvenerek “sahte sendika” yasasını çıkarmaya yönelik bu dayatmadan vazgeçin. Bu tasarının kamu çalışanlarının beklentilerine uygun biçimde çıkması için tasarıyı geri çekin.” Tasarının özgürlükleri tamamen kısıtlamaya yönelik olduğunu vurgulayan Tosu, KESK’in tasarıya ilişkin önerilerini şu şekilde sıraladı;

  • Grev hakkımızın yasal teminat alındığı özgür bir toplu sözleşme düzeni,
  • Örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması,
  • Her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme yapabilmesi,
  • Belediyelerde yıllardır yapılan Toplu Sözleşmelerin güvence altına alınması,
  • Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesine uygun olması, evrensel standartlara uygun bir yasanın yapılması.

Basın açıklamasının ardından, kamu emekçileri mücadeleye devam edeceklerini belirterek, oturma eyleminesloganlar eşliğinde son verdiler.