İnsanlık dışı çalışma koşulları sonucu silikozis hastalığına yakalanan kot kumlama işçilerinin mücadelesine destek için, işçilerin Ankara’da olduğu günden itibaren yanlarında yer alan İşten Atmak Yasaklansın Platformu Ankara bileşenleri 23 Haziran Çarşamba günü

saat 18.00 da Abdi İpekçi Parkı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ürün Sosyalist Dergi, Ekmek ve Özgürlük, Türkiye Birleşik İşçi Partisi, Çalış-Der ve Sosyalist Parti tarafından örgütlenen basın açıklamasında; ucuz, güvenliksiz, güvencesiz, taşeron çalışma koşullarının, emeğiyle geçinmekten başka şansı olmayan milyonlarca işçiyi, emekçiyi sakatlanmalarla, hastalıklarla, ölüm tehditleriyle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı. Madenlerde, tersanelerde, fabrikalardaki işçi cinayetlerinin sorumlusunun kader değil, kapitalizm olduğu belirtildi.

Açıklamada sık sık “Kot kumlama işçisi yalnız değildir”, “Artık ölmek istemiyoruz”, “Güvenli iş, güvenceli gelecek”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları atıldı.

Kot kumlama işçilerinin talepleri gerçekleşene kadar bu sürecin takip edileceğinin; sigortasız çalıştırılan, sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılan işçilerin evlerinde sahipsiz ölümü beklemelerine izin verilmeyeceğinin, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine derhal maluliyet maaşı bağlanmasının vurgusuyla açıklama sona erdi.

Ankara İşten Atmak Yasaklansın Platformu: “Kot kumlama işçisi yalnız değildir!”